Kontakta oss

Stockholms Teknik-Team AB
E-post: info@teknikteam.se

(Samma adress och telefonnummer till samtliga dotterbolag).

Svarvarvägen 18
142 50 Skogås

Tel: 08-749 40 30

 

Dotterbolag

Stockholms El-Team AB
E-post: info@elteam.se

Stockholms Vent-Team AB
E-post: info@ventteam.se

Stockholms Drift-Team AB
E-post: info@driftteam.se