Miljö/Kvalitet

Stockholms Teknik-Team AB, skall genom att aktivt integrera miljöarbetet i hela verksamheten, bidra till en bättre miljö och arbetsmiljö.

Stockholms Teknik-Teams övergripande kvalitetsmål är att alla våra aktiviteter och vårt företag ska framstå som ett begrepp liktydigt med kvalitet i total mening.

  • Vi är SS-EN ISO 9001:2015, SE-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 45001:2018 certifierade.
  • Vi tillämpar IN ledningssystem.
  • Revision av vårt ledningssystem utföres av externa konsulter.