Organisation

Ledningsgruppen består av: Koncernchef, VD för El-Team, VD för Vent-Team och VD för Drift-Team